Jak przygotować i dostarczyć pliki do druku?

Przed rozpoczęciem przygotowania pliku produkcyjnego należy skontaktować się z naszą firmą w celu skonsultowania kształtu danego produktu. Następnie w zależności od rodzaju produktu wysyłany jest do Państwa wykrojnik lub rysunek techniczny, na podstawie którego należy przygotować projekt. Podstawowe informacje techniczne:

 • spady po 4 mm w przypadku torebki, 3 mm w przypadku etykiety (mniejsze po uzgodnieniu z działem produkcji dla indywidualnego projektu)
 • bezpieczna odległość:
  etykieta: od wykrojnika, dziurki (dla elementów takich jak logo, teksty itd.): 3 mm
  torebka: od linii cięcia, bigów, euro dziurki – 4 mm
 • praca wycentrowana na stronie postscriptowej (dla etykiety – w formacie brutto)
 • opisane kolory dodatkowe Pantone - format brutto formatem użytku (bez linii cięcia, marek oraz żadnych znaków drukarskich)
 • fonty zamienione na krzywe (i/lub dołączone – w razie koniecznej ingerencji TEK)
 • do każdej pracy może być załączony wydruk proof wykonany na profilu PSO Coated v3 (pobierz profil)
 • bitmapy w przestrzeni CMYK w rozdzielczości minimum 300 DPI
 • formatowanie plików na system Mac/ PC
 • ewentualna dziurka w etykiecie musi znajdować się minimum 5 mm od krawędzi wykrojnika, w torebkach euro dziurka –dla małych torebek do 8×15 – 4 mm od zagięcia; dla dużych – 10×15; 11,5×16,5 – 7,5 mm od zagięcia
 • minimalna wielkość tekstu – stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: dla krojów jednoelementowych 6 pkt, dla krojów dwuelementowych 6 pkt, natomiast dla więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi: dla krojów jednoelementowych 8 pkt, dla krojów dwuelementowych 8 pkt.)
 • minimalna / dopuszczalna grubość linii:
  dla druku jednym kolorem – 0,5pt.
  dla druku więcej niż jednym kolorem lub w kontrze – 1pt.

W przypadku dostarczenia do TEK własnych materiałów wymagane jest pisemne pozwolenie od klienta na przetwarzanie otrzymanego wzoru gdy:

 • pochodzi on z innego źródła (np. od konkurencji)
 • użyte są zdjęcia będące własnością klienta lub pochodzące z innego źródła
 • grafik TEK ma odwzorować dostarczony wzór/oznaczenie w sposób jednoznaczny plików od klienta

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt – +48 22 752 92 69.

Przesyłanie i wymiana plików w firmie TEK może przebiegać na 3 sposoby:

 • Poprzez serwer FTP: dla każdego klienta zakładany jest indywidualnie serwer FTP. Przy przesyłaniu plików na serwer tworzony jest folder z nazwą firmy, tam umieszczany jest Plik produkcyjny + plik PDF podglądowy. Nazwy plików powinny być takie same jak nazwy produktów w zamówieniu. Pliki przesyłane FTP powinny być spakowane ZIP.
 • Przesłanie e-mailem: drogą elektroniczną można do nas przesyłać pliki maksymalnej wielkości do 10 MB. Nazwy plików powinny być takie same jak nazwy produktów w zamówieniu.
  Pliki przesyłane e-mailem powinny być spakowane ZIP.
 • Inny nośnik: pliki można dostarczać do nas również na innych nośnikach: płyta CD-ROM, DVD, PenDrive USB. Można wysłać je kurierem, pocztą lub doręczyć osobiście. Pliki dostarczane na innych nośnikach nie muszą być spakowane ZIP. Nazwy plików powinny być takie same jak nazwy produktów w zamówieniu.

W przypadku wprowadzania poprawek poprawione pliki produkcyjne są wymieniane poprzez serwer FTP, e-mail lub inny nośnik. Poprawiony plik opatrzony jest starą nazwą i dodanym do niej numerem poprawki, np. Torebka4_Poprawka2.ps (drugi raz poprawiony plik Torebka4)
W przypadku wymiany plików poprzez serwer FTP prosimy nie kasować starszych plików. Kategorycznie zabrania się nadawania poprawionym plikom starych nazw.

Akceptacja Plików produkcyjnych w TEK może przebiegać 3 drogami:
1. Drogą elektroniczną, poczta e-mail (max. Do 10 MB), serwer FTP – poprzez wysłanie gotowych plików i otrzymanie zwrotnego e-maila z akceptacją od Klienta.
2. Poprzez wysłanie do klienta wydruku proof – za akceptację uznaje się wydruk proof podpisany na odwrocie przez Klienta z datą akceptacji.
3. Osobiście w siedzibie firmy TEK.

W przypadku dostarczenia własnych materiałów do projektów drukowanych w TEK wymagane jest pisemne pozwolenie od Klienta na ich wykorzystanie oraz poświadczenie posiadania praw autorskich umożliwiających korzystanie z tych materiałów.

Copyright 2024 © TEK sp. z o.o.