Kontakt i adres

TEK sp. z o.o.

Zielonki, ul. Piaskowa 6
05-082 Stare Babice
Polska

Formularz kontaktowy

Kontakt

Mapa

TEK Europe

Dane szczegółowe:

TEK sp. z o.o.
Zielonki, ul. Piaskowa 6
05-082 Stare Babice
Polska

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000128818.
NIP: 118 14 21 762

Copyright 2024 © TEK sp. z o.o.