Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności
TEK Sp. z o.o. przez wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcji

 

Cel projektu: Zasadnicza zmiana procesu produkcji opakowań w zakresie zmiany sposobu
składania i sklejania opakowań wykorzystywanych w szczególności w branży produkcji
kwiatów i roślin.

Planowane efekty: Wyeliminowanie tworzyw sztucznych (w szczególności folii)
oraz klejów termotopliwych z procesu produkcji opakowań.

Całkowita wartość projektu: 1 383 288,75 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 882 155,85 PLN

Beneficjent: „TEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy TEK poprzez wdrożenie technologii produkcji wysokojakościowych opakowań ekologicznych

 

Cel projektu: Wdrożenie nowej technologii pt. „System do druku obrazów wielobarwnych i
sposób drukowania obrazów wielobarwnych”

Planowane efekty: Zwiększenie jakości druku opakowań poprzez eliminację problemów
powstawania rozet, wygładzenie, stabilizację procesu nanoszenia powłoki barwnej oraz
wyostrzenie naniesionego obrazu

Całkowita wartość projektu: 11 698 530,00 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 853 800,00 PLN

Beneficjent: „TEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Copyright 2024 © TEK sp. z o.o.